AUDYTY PRAWNE

Audyt prawny przeprowadzany przez Naszą kancelarię jest analizą całokształtu działalności transportowej w aspekcie prawnych rozwiązań, mający na celu dostosowanie funkcjonowania firmy do wymogów zawartych w aktach prawnych regulujących ten profil działalności gospodarczej. Zakres audytu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb a także oczekiwań klienta. W ramach przeprowadzanego audytu przedsiębiorstwa badamy istniejące w momencie trwania czynności weryfikacyjnych rozwiązania i procedury, w tym istniejące akty wewnątrzzakładowe pod kątem ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, jednocześnie eliminując nieprawidłowości i wskazując właściwe kierunki działania. Zakres tej usługi jest każdorazowo indywidulanie uzgadniany z naszymi klientami mając na uwadze przede wszystkim potrzeby ale i oczekiwania.

Przedmiotem tej usługi jest:

- ogólna analiza zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność branży transportowej

-analiza organizacji i funkcjonowania podmiotu

-analiza aktów wewnętrznych podmiotu

-przygotowanie stosownych informacji i specjalistycznych dla branży transportowej wzorów dokumentów;

- Weryfikujemy dokumenty pod kątem ich prawidłowości, ważności i skuteczności ze względu na wymogi determinowane powszechnie obowiązującym prawem

Celem usługi audytu jest:

- minimalizacja kosztów prowadzonej działalności poprzez dostosowanie do specyfiki prowadzonej działalności transportowej i wdrożenie w przedsiębiorstwie najkorzystniejszych rozwiązań

- zminimalizowanie formalności związanych z prowadzoną działalnością

- wdrożenie właściwej organizacji i dyscypliny pracy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa

- uniknięcie wszelkiej odpowiedzialności a także kar finansowych jak również jakichkolwiek roszczeń związanych z prowadzoną działalnością

- dostosowanie działań do realiów panujących w branży transportowej

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta i chcecie Państwo mieć gwarancję bezpieczeństwa w prowadzonej w powyższym zakresie dokumentacji, jak również uniknąć niekomfortowych, a zarazem niebezpiecznych dla bytu Państwa firmy negatywnych wyników ewentualnych kontroli organów mogących skutkować różnymi surowymi sankcjami, zachęcam do kontaktu z naszą kancelarią telefonicznego, mailowego czy też za pośrednictwem zamieszczonego na stronie formularza kontaktowego, a my obejmiemy profesjonalnym doradztwem państwa działalność.