Aktualności 


            Z uwagi na okoliczność, iż moja codzienna praktyka pokazuje, że zagadnienie związane z kwestią odpowiedzialności przewoźnika między innymi za utratę lub uszkodzenie towaru,w tym przede wszystkim jej granice wciąż budzi liczne wątpliwości wśród przewoźników oraz mając na uwadze często spotykane w zleceniach transportowych klauzule z tym związane, niniejszą publikacją chciałabym omówić i wyjaśnić przepisy prawa regulujące tę materię.

Otóż, zgodnie bowiem z zasadą ogólną odpowiedzialności wyrażoną w kodeksie cywilnym, obowiązuje zasada pełnej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, która obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby do szkody nie doszło. Konwencja o umowiemiędzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)tę nieograniczoną odpowiedzialność modyfikuje, ograniczając ją i wskazując górną granicę tej odpowiedzialności.W niniejszej publikacji przybliżę tę tematykę właśnie na gruncie Konwencji CMR.
Czytaj cały artykuł 


Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – jakie zmiany szykuje ustawodawca?

W dniu 6 czerwca br została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wykonanie prawa UE, w tym zautomatyzowanie wymiany informacji pomiędzy Polską a pozostałymi państwami członkowskim UE w zakresie poważnych naruszeń przepisów czytaj więcej 

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO CZECH- WYMAGANE DOKUMENTY

Republika Czeska nałożyła na pracodawców z innych państw członkowskich, którzy delegują swoich pracowników do pracy na terenie Czech obowiązki związane z przedstawieniem odpowiednich dokumentów potwierdzających przestrzeganie ustawodawstwa czeskiego w zakresie określonych warunków pracy i wynagradzania. Czytaj więcaj


LUKSEMBURG – PŁACA MINIMALNA, WYMAGANE DOKUMENTY

Jak już wcześniej informowaliśmy, obecnie również Luksemburg dołącza do innych państw gdzie konieczne będzie zgłoszenie delegowania kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe oraz kabotażowe na terenie... czytaj więcej 

Sczytywanie danych z tachografu i karty kierowcy – jak często należy je pobierać?

Wobec wciąż panującej wśród przedsiębiorców niepewności w odniesieniu do terminów w jakich należy dokonywać sczytania danych odpowiednio z tachografu i karty kierowcy... czytaj więcej 

 

Należności z tytułu podróży służbowych a skutki ich niewłaściwego uregulowania …

Kwestie związane z rozliczaniem podróży służbowych w sektorze transportu drogowego wciąż pod wieloma względami budzą wątpliwości interpretacyjne a praktyka pokazuje, że zasady dotyczące ich właściwego uregulowania nadal są obce przewoźnikom...czytaj więcej 


Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników do AUSTRII już od 1 czerwca !

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG) została znowelizowana w częściach odnoszących się do pracowników delegowanych w transporcie międzynarodowym. Ze względu na specyfikę branży wprowadzono .... czytaj więcej
 

Płaca minimalna oraz przedstawiciel w Holandii – od stycznia 2017

 Z dniem 1 stycznia już również w Holandii wszedł obowiązek wypłacania pracownikom w sektorze transportu drogowego płacy minimalnej zgodnej z przepisami prawa holenderskiego. Płaca minimalna dotyczy transportu międzynarodowego oraz kabotażu.... czytaj więcej

 
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

W dniu 18.04.2017r. weszła w życie Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa ta reguluje zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, zwłaszcza tych, w stosunku do których stwierdzono nieprawidłowości ... czytaj więcej 

 

Ważne informacje dotyczące delegowania pracowników do Austrii!

AUSTRIA – od 1 stycznia 2017 r. delegowanie kierowców i płaca minimalna !

W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w kwestii formalności związanych ze zgłoszeniem delegowania pracowników do pracy na terytorium Austrii, poniżej wskazówki i wyjaśnienia w tym zakresie ... czytaj więcej  

Od 1 stycznia 2017 roku w ślad za innymi państwami również w Austrii wprowadzono obowiązek zapewnienia płacy minimalnej w sektorze transportu drogowego, nie tylko w stosunku do przewozów kabotażowych ale także do  przewozów wykonywanych do/z Austrii z wyłączeniem przewozów tranzytowych...  czytaj więcej

POWAŻNE NARUSZENIA RZUTUJĄCE NA DOBRĄ REPUTACJĘ - CO SIĘ ZMIENI  W 2017 r.

POWAŻNE NARUSZENIA RZUTUJĄCE NA DOBRĄ REPUTACJĘ - CO SIĘ ZMIENI  W 2017 r. 

Od dnia 1 lipca br we Francji obowiązuje ustawa Loi Macron, zgodnie z którą od firm zagranicznych, których przedmiotem działania jest transport drogowy osób i rzeczy, a wykonujących przewozy na terenie Francji wymaga się stosowania francuskich przepisów dotyczących delegowania pracowników....... 

Czytaj Więcej

 Kwestię warunków związanych z koniecznością spełniania wymogu dobrej reputacji przez przedsiębiorcę jak i  zarządzającego transportem reguluje art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Brzmienie tego przepisu, którego przedmiotem regulacji jest kwestia rodzaju naruszeń rzutujących na dobrą reputacje..... Czytaj Więcej 

 
 

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY

Manipulacja w tachograf,fałszowanie danych - kto odpowiada ?

Częstym  problemem przewoźników jest nie regulowanie przzagranicznych kontrahentów swoich zobowiązań finansowych wobec czego koniecznym staje się ich egzekwowanie na drodze sądowej. Sprawa ta wydaje się być bardziej skomplikowana w sytuacji gdy dłużnik jest podmiotem zagranicznym, jednak czy na pewno tak jest? czytaj więcej

W odpowiedzi na liczne pytania w kwestii zasad odpowiedzialności, a tym samym podmiotów odpowiedzialnych za niewłaściwe użytkowanie urządzeń rejestrujących, niniejszą publikacją chciałabym wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w tym zakresie, zarówno jeśli chodzi o osoby pociągane do odpowiedzialności za tego typu naruszenia, jak również typy naruszeń przewidziane przez ustawodawcę.czytaj więcej 


Więcej artykułów naszej Pani Prawnik znajdziecie Państwo tutaj

ROZLICZANIE PŁACY MINIMALNEJ WE FRANCJI

Od dnia 1 lipca br we Francji obowiązuje ustawa Loi Macron, zgodnie z którą od firm zagranicznych, których przedmiotem działania jest transport drogowy osób i rzeczy, a wykonujących przewozy na terenie Francji wymaga się stosowania francuskich przepisów dotyczących delegowania pracowników.  czytaj więcej

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW 

Prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców stanowi dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy bardzo istotną kwestię od której, w przypadku jej nieprowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia zależy jego późniejsza odpowiedzialność zarówno finansowa, czytaj więcej 


SZKOLENIA KANCELARII IURISTRANS 

Szkolenia organizowane przez kancelarię mają na celu usystematyzowanie i przekazanie wiedzy niezbędnej do zajmowanego stanowiska w branży transportowej. Obszerna wiedza i bogate doświadczenie prowadzących szkolenia prelegentów, (...) czytaj więcej
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Usługa ta swym zakresem obejmuje odzyskiwanie należności wobec dłużników na etapie zarówno polubownym jak i sądowym oraz egzekucyjnym. Nasze działania polegają na sporządzaniu wezwań  czytaj więcej

AUDYTY PRAWNE

Audyt prawny przeprowadzany przez Naszą kancelarię jest analizą całokształtu działalności transportowej w aspekcie prawnych rozwiązań, mający na celu dostosowanie funkcjonowania firmy czytaj więcej

SPORZĄDZANIE PISM

Praktyka Kancelarii IURISTRANS związana jest głównie ze sprawami związanymi z prowadzoną działalnością transportową w zakresie przewozu rzeczy i osób. W zależności od potrzeb sporządzamy pisma  czytaj więcej

 

Zapisz się do Newslettera

Świadczysz usługi transportowe? Chciałbyś być na bieżąco ze zmianami w przepisach oraz aktualnie obowiązującą linią orzeczniczą oraz sprawić aby kontrole ITD stały się jedynie formalnością ?

 "Zapisz się " a co tydzień otrzymasz od nas najnowszy bezpłatny newsletter „Transport i Prawo”, który zapewne pomoże Ci w codziennym prowadzeniu firmy.