ROZLICZANIE PŁACY MINIMALNEJ WE FRANCJI (zgodnie z ustawą Macrona) 

Od dnia 1 lipca br we Francji obowiązuje ustawa Loi Macron, zgodnie z którą od firm zagranicznych, których przedmiotem działania jest transport drogowy osób i rzeczy, a wykonujących przewozy na terenie Francji wymaga się stosowania francuskich przepisów dotyczących delegowania pracowników. W związku z tym, w przypadku wykonywania chociażby jednego przewozu z lub do Francji, jak również wykonywania przewozu kabotażowego, przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia wobec takiego kierowcy zaświadczenia o oddelegowaniu. Ponadto ustawa wymaga aby przedsiębiorca wykonujący takie przewozy posiadał we Francji Przedstawiciela. Od momentu wejścia w życie przedmiotowej ustawy rozliczanie czasu pracy kierowcy odbywa się na zasadach określonych w przepisach francuskich, co wiąże się z koniecznością wypłacenia takiemu kierowcy 9,67 euro brutto za każdą godzinę pracy na terytorium Francji. Przepisy ustawy Loi macron nie maja natomiast zastosowania do przewozów tranzytowych i obowiązują one niezależnie o dmc pojazdu. Przedsiębiorca ma obowiązek ustanowienia we Francji Przedstawiciela, który będzie posługiwał się językiem francuskim i będzie odpowiedzialny za kontakty ze służbami kontrolnymi. Mając na uwadze powyższe, konieczne staje się sporządzanie ewidencji czasu pracy z rozdzieleniem godzin płaconych według stawki 9,67€/h oraz godzin nadliczbowych i my ją dla Państwa przygotujemy. Proponujemy korzystne warunki współpracy i pełen profesjonalizm. Kontakt przez całą dobę pod numerem 695 717 155.