SPORZĄDZANIE PISM 

Praktyka Kancelarii IURISTRANS związana jest głównie ze sprawami związanymi z prowadzoną działalnością transportową w zakresie przewozu rzeczy i osób. W zależności od potrzeb sporządzamy pisma wyjaśniające będące wyrazem czynnego udziału strony w toczącym się postępowaniu, odwołania od decyzji, skargi do Sądów, jak również wszelkiego rodzaju wnioski, zażalenia, sprzeciwy itd. Zapewniamy profesjonalne podejście oraz pełną dyskrecję. Nie przyjmujemy do prowadzenia spraw konkurentów naszych klientów oraz osób, przeciwko którym toczy się jakiekolwiek postępowanie przy udziale naszego Zleceniodawcy, o ile jest to nie do pogodzenia z jego interesem.Z uwagi na specyfikę działalności jaką jest transport drogowym prosimy o kontakt pod nr 695 717 155 telefon czynny całodobowo