WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Usługa ta swym zakresem obejmuje odzyskiwanie należności wobec dłużników na etapie zarówno polubownym jak i sądowym oraz egzekucyjnym. Nasze działania polegają na sporządzaniu wezwań do zapłaty oraz podejmowaniu czynności mających na celu dobrowolne uregulowanie należnych do zapłaty po upływie terminu płatności zaległości finansowych. Zmierzamy do uzyskania płatności bez ponoszenia kosztów sądowych poprzez negocjowanie warunków spłaty zadłużenia oraz monitorowanie spłaty. Wobec braku porozumienia przygotowujemy pozwy do sądu, a także wnioski o nadanie klauzuli wykonalności a następnie współpracujemy z komornikiem na etapie egzekucji.