Kancelaria Prawa Transportowego

ZAKRES USŁUG

• Audyty prawne przedsiębiorstw transportowych
• Przygotowanie do kontroli ITD oraz Pip
• Rozliczanie płacy minimalnej na terenie Unii Europejskiej
• Rozliczanie czasu pracy kierowców
• Sporządzanie pism procesowych i nieprocesowych
• Szkolenia kierowców i kadry zarządzającej
• Windykacja

Sporządzanie pism

     

Praktyka Kancelarii IURISTRANS związana jest głównie ze sprawami związanymi z prowadzoną działalnością transportową w zakresie przewozu rzeczy i osób. W zależności od potrzeb sporządzamy pisma wyjaśniające będące wyrazem czynnego udziału strony w toczącym się postępowaniu, odwołania od decyzji, skargi do Sądów, jak również wszelkiego rodzaju wnioski, zażalenia, sprzeciwy itd. Zapewniamy profesjonalne podejście oraz pełną dyskrecję. Nie przyjmujemy do prowadzenia spraw konkurentów naszych klientów oraz osób, przeciwko którym toczy się jakiekolwiek postępowanie przy udziale naszego Zleceniodawcy, o ile jest to nie do pogodzenia z jego interesem.Z uwagi na specyfikę działalności jaką jest transport drogowym prosimy o kontakt pod nr 695 717 155 telefon czynny całodobowo

Prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców stanowi dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy bardzo istotną kwestię {…)

Prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców stanowi dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy bardzo istotną kwestię {…)

Prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców stanowi dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy bardzo istotną kwestię {…)

Prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców stanowi dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy bardzo istotną kwestię {…)

Prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców stanowi dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy bardzo istotną kwestię {…)

Prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców stanowi dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy bardzo istotną kwestię {…)

KANCELARIA PRAWA TRANSPORTOWEGO

Aneta Kałuża

ul. Szczygla 20a
30-716 Kraków
NIP: 6792573989
REGON. 365484682

tel. (+48) 12 222 50 09
mobile . (+48) 695 71 71 55
biuro@iuristrans.pl
Numer Rachunku PEKAO S.A 30 1240 4432 1111 0010 7026 1865